Postal Fotogrāfica - Tarjeta Postal - Carrer de Baix num 23