Ed. F.B.V. - Núm 141 Convent de les Germanes Carmelites