L. Roisin, fot. Barcelona - Núm. 6 Convent G. Carmelitas