L. Roisin, fot. Barcelona - Núm. 7 Passeig de la Carretera