L. Roisin, fot. Barcelona - Núm. 9 Carrer del Pont