L. Roisin, fot. Barcelona - Núm. 10 Entrada á la Vila