Fotografia Urioz (1999) - D.L.T. 567 Portal del Bou